Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Jabłonna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Jabłonna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Jabłonna.

Mapa Geoportal Jabłonna
Mapa z granicą gminy Jabłonna

Dane urzędu

Urząd Gminy Jabłonnaul. Modlińska 152Jabłonna, 05-110

Tel: 22 7677300

Fax: 22 7743834

Elektroniczna skrzynka podawcza: \i54qay16jn\SkrytkaESP

E-mail: urzad@jablonna.pl

Powiat: legionowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Jabłonna: 1408022

Witryna: www.jablonna.pl

Władze lokalne: Wójt Jarosław Chodorskisekretarz@jablonna.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Jabłonny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Jabłonna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Jabłonna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Jabłonny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Jabłonny, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Jabłonny

Gmina Jabłonna w liczbach

Powierzchnia gminy Jabłonna*

65 km2

2020 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Jabłonna*

20 096 mieszkańców

343 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Jabłonna*

310 mieszkańców na km2

322 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Jabłonna

Geoportal Jabłonna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Jabłonna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Jabłonna.

Dostęp do danych Geoportalu Jabłonna

Jak powstał Geoportal gminy Jabłonna?

Geoportal Jabłonna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Jabłonna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Jabłonna.

Geoportal Jabłonna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Jabłonna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Jabłonna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Jabłonna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Jabłonna?

Informacje na Geoportalu Jabłonna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Jabłonna?

Korzyści z Geoportalu Jabłonna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Jabłonna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Jabłonna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Jabłonna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Jabłonnie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Jabłonny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Jabłonna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Jabłonna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Jabłonna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Jabłonny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Jabłonny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Jabłonna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Jabłonna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Jabłonnie.

  Geoportal gminy Jabłonna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Jabłonna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Jabłonnie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Jabłonna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Jabłonnie.

  W Geoportalu Jabłonna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Jabłonna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Jabłonnie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Jabłonna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Jabłonna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Jabłonna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Jabłonna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Jabłonna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Jabłonna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Jabłonna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Jabłonna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Jabłonnie. W Geoportalu gminy Jabłonna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Jabłonnie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Jabłonna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Jabłonna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Jabłonna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Jabłonna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Jabłonna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Jabłonna.

 • Zabytki w gminie Jabłonna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Jabłonna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Jabłonna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Jabłonna.

 • Informacje o wyborach w gminie Jabłonna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Jabłonna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Jabłonna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Jabłonna dla mieszkańców

Geoportal Jabłonna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Jabłonna. Na mapie Jabłonny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Jabłonna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Jabłonna. Korzystając z map Geoportalu gminy Jabłonna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Jabłonna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Jabłonna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Jabłonna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować